Procedurebeskrivelse

For CVR: 33940041 Kristian Eskildsen Kommunikation

Procedure for registrering af transaktioner

Jeg vil sikre, at alle virksomhedens transaktioner løbende registreres ved at bruge de værktøjer, som Dinero stiller til rådighed. Herunder vil der blive foretaget bankafstemning for at sikre overensstemmelse mellem bogføringen og de faktiske transaktioner. Dette vil blive gjort løbende og senest ved udgangen af hvert kvartal, hvor det vil sikres, at regnskabet er fuldt opdateret og afstemt.

Hyppige transaktioner

Type Frekvens
Fakturaindbetalinger månedligt
Lønudbetaling månedligt
Abonnementer – hosting, software, faglitteratur og medier kvartalsvis
Udgifter til markedsføring og netværk månedligt
Udgifter til udstyr månedligt

Procedure for opbevaring af regnskabsmaterialet

Jeg vil uploade alle de omtalte rapporter og bilag nævnt i Bogføringslovens §4 stk. 1-7 til det digitale bogføringssystem, når de modtages eller snarest herefter. Dette betyder, at disse løbende kan findes i det digitale bogføringssystem og ikke kan gå tabt, da det digitale bogføringssystem er sikret af backup.

  

Ansvarlig for overholdelse af ovenstående procedure

Ansvarlig for overholdelsen af disse procedurer er Kristian Fristed Eskildsen.

Procedurerne er senest opdateret 13. december 2022.